PE-HD pipe

EAN-Nr. 4002644055091

€104.66*

Coupling piece

EAN-Nr. 4002644416021

€13.21*

Reduced coupling piece

EAN-Nr. 4002644416045

€13.21*

90° angle

EAN-Nr. 4002644416175

€13.39*

T-piece triple pipe connection

EAN-Nr. 4002644416274

€20.11*

T-piece double pipe connection

EAN-Nr. 4002644416328

€20.11*

End caps

EAN-Nr. 4002644416359

€8.75*

Ceiling bracket for PE-HD pipe

EAN-Nr. 4002644416366

€15.17*

Wall disc for PE-HD pipe

EAN-Nr. 4002644416380

€11.07*

Reducing nipple (brass)

EAN-Nr. 4002644056791

€3.75*

Reducing nipple

EAN-Nr. 4002644057033

€5.00*

Scissors for plastic pipes

EAN-Nr. 4002644416441

€30.46*

Water plug with water stop

EAN-Nr. 4002644057804

€20.11*

Key for water plug

EAN-Nr. 4002644057811

€8.21*

Thread sealing tape

EAN-Nr. 4002644416434

€2.74*

Ball valve with internal thread

EAN-Nr. 4002644057835

€17.20*

Ball valve with external thread

EAN-Nr. 4002644057965

€13.63*